FØDSELSDAG I SVØMMEHALLEN børnefødselsdag

FØDSELSDAGSVØMMEHALLEN

Her kan du boo­ke til til dit barns fød­sels­dags­fest

Navn på fød­sel­ar (skal udfyl­des)

Hvor gam­mel bli­ver fød­sel­ar
år

Dag og dato for arran­ge­men­tet: (skal udfyl­des)

Antal gæster (skal udfyl­des)

Jeg reser­ve­rer bor­de­ne fra kl. til kl. (skal udfyl­des)

Angiv evt. tids­punkt for spis­ning: Kl. (skal udfyl­des)

Jeg ønsker at hen­te stk. gra­tis ind­by­del­ses­kort i svøm­me­hal­len

Vælg hvor I ønsker at sid­de (skal udfyl­des) :

Navn på per­son svøm­me­hal­len kan kon­tak­te (skal udfyl­des) :

Telefon (skal udfyl­des) :

Mail (skal udfyl­des) :

Andre oplys­nin­ger / ønsker: