ALLE BASSINER ER ÅBNE

25. febru­ar 2016

Også 25 meter, spring­bas­sin og bas­si­ner ved sau­na er nu åbne Mandag den 15. febru­ar kl. 12 blev vi klar til at åbne de sid­ste bas­si­ner. Indkøring af bas­si­ner tog desvær­re lidt læn­ge­re tid en bereg­net – men nu er alt klar. Dykkere fra Herning Dykkerklub Perlen hjalp hen over wee­ken­den med at få bund…

Læs mere

FESTLIG ÅBNINGSFEST BLEV ET TILLØBSSTYKKE

24. febru­ar 2016
Herning svømmehal åbningsfest

Da svøm­me­hal­len holdt stor åbnings­fest, fre­dag den 15. janu­ar, var fle­re hund­re­de gæster mødt frem for at føl­ge det flot­te arran­ge­ment, hvor embeds­mænd og poli­ti­ke­re fra kom­mu­nen var mødt frem for at fejre den nye svøm­me­hal. Men også en dag, hvor alle de klub­ber som har til huse i svøm­me­hal­len, lave­de opvis­ning på smuk­ke­ste vis, til…

Læs mere